species ID haddock
27 May 2013

Haddock

species ID hake
27 May 2013

Hake

species ID halibut
27 May 2013

Halibut

species ID herring
27 May 2013

Herring

species ID john dory
27 May 2013

John Dory

species ID lemon sole
27 May 2013

Lemon Sole

species ID ling
27 May 2013

Ling

species ID long rough dab
27 May 2013

Long Rough Dab

species ID mackerel
27 May 2013

Mackerel

species ID megrim
27 May 2013

Megrim